Project Stoffering Utrecht

project-stoffering-op-locatie
project-stoffering-nederland
project-stoffering-amersfoort

Milieu en duurzaamheid

Projectstoffering Utrecht werkt met leveranciers die bewust omgaan met ons milieu. Tapijt leveranciers die volgens de filosofie werken van Cradle to Cradle. Producten die afbreekbaar zijn en/of in hun geheel opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstof voor nieuwe producten. Deze producten zijn gemaakt in productieprocessen die gebruik maken van duurzame energie en bovendien waterbesparend en maatschappelijk verantwoord zijn. Omdat tapijttegels hergebruikt kunnen worden, is het van belang ervoor te zorgen dat recycling ook daadwerkelijk plaatsvindt. Projectstoffering Utrecht werkt met de Firma Renewi die het tapijt gescheiden van papier en het restafval ophaalt.

 

Onze leveranciers gaan bewust met het milieu om hebben hun LCA (LevensCyclusAnalyse) in kaart gebracht. LCA is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu.

 

 

 

recyclebaar-mermoleum-vloeren

Leverancier Forbo Flooring geeft ons de mogelijkheid om snijrestanten van Marmoleum aan te bieden voor hergebruik. Deze restanten die ontstaan bij de installatie worden door Forbo hergebruikt in haar linoleum vloerbedekkingen. Met deze service kiest u voor een duurzame oplossing en werkt u mee aan het verzamelen van Marmoleum snijrestanten die anders bij het grofvuil terecht zouden komen.

Voetafdruk duurzaamheid Forbo

 

Leverancier Interface heeft het concept Cool Carpet en ReEntry. Binnen dit concept worden alle broeikasgassen die tijdens de levensduur van het gekochte tegeltapijt worden uitgestoten, gecompenseerd. Dit geldt voor de gehele levenscyclus van het product ofwel vanaf de inkoop van grondstoffen tot productie, transport, gebruik en onderhoud, en uiteindelijk het verwijderen of het recyclen van het product.

 

 

 

 

[one_fourth-last]

[/one_fourth-last]